گیاهی ترین AnzanDigital فروشگاه

اداره دانش پژوهان

شرح وظایف اداره نخبگان

وظایف رئیس اداره  دانش پژوهان

 • اجرای مصوبات شورای سیاست­گذاری
 • هدایت مدیریت و اداره اموراداره کل، پیگیری فعالیت­های دفاتر استانی نخبگان وسرآمدان، نظارت برحسن اجرای فعالیت­ها در چهارچوب مقررات و ضوابط تعیین شده.
 • دعوت از اعضای شورای سیاست­گذاری جهت حضور در جلسات به عنوان دبیر شورا.
 • ارائه پیشنهادها، گزارش­ها به شورای سیاست­گذاری و پی­گیری امور محوله از سوی شورا.
 • برنامه­ریزی جهت رشد و ارتقای دستاوردهای نخبگان و بستر سازی جهت ارتقای کمی و کیفی فعالیتها براساس مصوبات شورای سیاست­گذاری.
 • برنامه­ریزی و ارائه طرح­های لازم برای توسعه قابلیت­های اعضای مرکزبه شورای سیاست­گذاری.
 • تنظیم بودجه مرکز و دفاتر استانی و ارائه به شورای سیاست­گذاری .
 • تنظیم ارتباط با نهادهای دولتی، مراکز علمی، پژوهشی، صنعتی و…
 • نظارت بر تنظیم و عقد کلیه قراردادها در رابطه با مسائل نخبگان و سرآمدان در چهارچوب وظایف محوله.
 • نظارت بر ارزشیابی مستمر عملکرد اعضا و دفاتر استانی نخبگان و سرآمدان.
 • شرکت در جلسات درون و برون سازمانی بنیاد شهید و امورایثارگران.
 • انجام سایر امور محوله از سوی مقامات مافوق.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • شرح وظایف کارشناس ارزشیابی مدارک و امور نخبگان و سرآمدان
 • تهیه و تدوین برنامه و بودجه سالانه واحد متبوع بر اساس برنامه های مصوب با همکاری اعضاء گروه(یااداره) وهماهنگی سایر واحدهای ذیربط .
 • مطالعه و بررسی اهداف،سیاستها، قوانین ، مقررات ، آیین نامه ها ، دستورالعمل ها، بخش نامه ها ، وفرایندهای مصوب ونظارت بر حسن اجرای آن ها در حیطه کاری متبوع .
 • بررسی جهت اعمال نظارت ازنگاه سرپرستی نسبت به عملکرد واحدهایاپستهای متناظر (دراستان- شهرستان- وواحدهای اجرایی تابعه بنیاد).
 • شرکت فعال در جلسات لازم درون و برون سازمانی ومشارکت موثردرتصمیم سازی ها .
 • هماهنگی وهمکاری لازم با سایر سرپرستان در فرایند بتفکیک زیرفرایندهای موردعضویت وپیگیری درحضور موفق خود وهمکاران تابعه در دوره های آموزشی و خودآموزی، وکسب آگاهی ومهارت لازم.
 • یادگیری و اجرای نرم افزارهای تخصصی و امور اپراتوری مرتبط با وظایف و پست سازمانی محوله. ـ بررسی وبروزرساني دستورالعمل ها وآئين نامه های مربوطه .
 • ارجاع نامه ومکاتبات ، اعمال هماهنگی ونظارت ، ارائه راهنماییهای لازم کاری، ودریافت گزارش از کارکنان تابعه .
 • بررسي، اصلاح وتائيد پیش نویس مکاتبات وابلاغیه ها ارائه گزارش .
 • پیش نویس نامه ومکاتبات به مدیرمافوق برای ملاحظه،صدوردستور،تایید وامضاءعنداللزوم ایفای  نقش لازم درقالب عضویت یا رهبری تیم های کاری در صورت واگذاری ازسوی مقام مافوق .
 • تهیه وارائه گزارش عملکرد گروه(یااداره یاتیم) بصورت دوره ای وعنداللزوم موردی به مقام مافوق.
 • انجام سایر امور محوله مرتبط درچارچوب زیرفرایندها ی مربوط وماموریت واحد سازمانی متبوع از سوی مقام ما فوق.
 • شرح وظایف کارشناس پیگیری امور دفاتر استانی
 1. تهیه وتنظیم آمار واطلاعات موردنیاز مطالعه و بررسی اهداف، سیاستها، قوانین، مقررات، آیین نامه ها، دستورالعمل ها، بخش نامه ها، وفرایندهای مصوب و به کارگیری مفاد آن ها در حیطه کاری متبوع همکاری درتهیه طرحها وبرنامه های لازم.
 2. مسئولیت امور بانک اطلاعاتی نخبگان و سرآمدان شاهد و ایثارگر
 3. هماهنگی وهمکاری تیمی باسایراعضای مجری فرایند بتفکیک زیرفرایندهای موردعضویت وحضور موفق در دوره های آموزشی و خودآموزی وکسب آگاهی ومهارت وتسلط برنحوه اجرای تمامی ایستگاههای کاری در زیرفرایندهای مزبور.
 4. تهیه پیش نویس مکاتبات وابلاغیه ها و پاسخ به استعلام ها ونظرخواهی ها درچارچوب زیرفرایندهای متبوع.
 5. همکاری درتدوین پیش نویس آیین نامه ها،شیوه نامه ها،دستورالعمل ها وبخشنامه های مورد نیاز درچارچوب زیر فرایندهای متبوع .
 6. پیگیری لازم تا مرحله نهایی، ونظارت مسئولانه برحسن اجرای آن.
 7. بررسی بمنظوراعمال نظارت کارشناسی نسبت به عملکرد واحدهایاپستهای متناظر ( در استان – شهرستان – وواحدهای اجرایی تابعه بنیاد )
 8. یادگیری و اجرای نرم افزارهای تخصصی و امور اپراتوری مرتبط با وظایف و پست سازمانی محوله.
 9. تهيه جوابيه حمايت از طـــرح هاي دانش پژوهان ( پس از تشکیل کمیته کارشناسی مرکز در خصوص درخواست های ارسالی از استان در این جلسه جوابیه ای به درخواست داده می شود که کارشناس مرکز موظف است در خصوص آن نامه ای تهیه نماید )
 10. ۹- تهيه دعوت نامه و دستور جلسه کميته کارشناسي
 11. ۱۰- حمايت از طرح هاي دانش پژوهان شناسایی و جذب نخبگان و سرآمدان جامعه هدف و ثبت اطلاعات آنان در بانک اطلاعاتی
 12. همکاری با کارشناس مسئول دانش پژوهان در برگزاری نمایشگاه آثار فرهنگی و هنری اعضاء در محل نمایشگاه های مرکز
 13. طراحی و اجرای دوره های آموزشی حضوری و غیر حضوری برای دانش آموزان شرکت کننده در المپیادهای علمی کشور و کنکور سراسری عنداللزوم رهبری تیم در صورت واگذاری ازسوی مقام مافوق
 14. تهیه وارائه گزارش عملکرد بصورت انفرادی وتیمی به شکل دوره ای وعنداللزوم موردی به مقام مافوق.
 15. انجام سایر امور محوله مرتبط درچارچوب زیرفرایندها وواحد سازمانی متبوع از سوی مقام ما فوق.

 

شرح وظایف کارشناس مسئول و کارشناس نخبگان:

 • تهیه ،تنظیم وارائه گزارش عملکرد استانی بصورت دوره ای.
 • دریافت مدارک علمی نخبگان و سرآمدان و انجام امور عضوگیری برای برگزاری جلسه شورای هماهنگی استان
 • تهيه دعوت نامه و دستور جلسه شورای هماهنگی ،برگزاری جلسه، تهیه صورت الجلسه و ارسال به مرکز
 • اطلاع­رسانی به جامعه هدف در خصوص حمایت های بنیاد شهید از نخبگان و سرآمدان و ضوابط آن
 • شرکت مستمر و شناسائی جامعه هدف (دارای شرایط دریافت خدمات) از طریق مکاتبه با مجامع علمی، دانشگاهی، فرهنگی، هنری و…
 • ارتباط گیری با مراکز مرتبط استانی در خصوص نخبگان و سرآمدان و استفاده حداکثری از ظرفیت و توانمندیهای مراکز دولتی و غیردولتی.
 • راه اندازی و بروز رسانی بانک اطلاعاتی
 • انجام سایر اموری که از سوی استان و مرکز در جهت ارائه خدمات به نخبگان و سرآمدان محول می­شود.

 

 

Powered by keepvid themefull earn money