گیاهی ترین AnzanDigital فروشگاه

شهرستانهای استان تهران

سئوال۱: ضمن معرفی خود، مختصری ازسوابق تحصیلی وشغلی و…. بفرمایید.

بسم الله الرحمن الرحیم.

اینجانب قاسم ملیحی کارشناس مسئول دانش پژوهان و تشکل های شاهد و ایثارگر اداره کل شهرستان های استان تهران که ازسال ۱۳۷۰ تاکنون با بنیاد همکاری داشته ام و دارای مدرک تحصیلی لیسانس در رشته مشاوره و راهنمایی، فوق لیسانس رشته تاریخ و فلسفه آموزش و پرورش می باشم و درحال دفاع از رساله دکترای تخصصی در رشته تعلیم و تربیت (گرایش تعلیم و تربیت اسلامی ) و همچنین دارای مدرک ممتاز خوشنویسی از انجمن خوشنویسان ایران می باشم . سابقه حضور داوطلبانه در جبهه دارم. به امور فرهنگی و قرآنی علاقمند بوده و دارای تجربیات خوبی در این زمینه می باشم.

مسئولیت های شغلی اینجانب از ابتدا تاکنون به این قراراست: مسئول روابط عمومی وامورفرهنگی مرکز ارتزوپروتز – کارشناس معارف اسلامی – رئیس اداره آموزش – رئیس اداره تحقیقات وجمع آوری آثار—رئیس اداره تبلیغات و انتشارات – رئیس اداره فرهنگی و هنری – جانشین معاونت پژوهش و ارتباطات فرهنگی – رئیس حوزه مدیرکل و روابط عمومی و درحال حاضر نیز کارشناس مسئول دفتر دانش پژوهان و تشکل های شاهد و ایثارگر اداره کل شهرستان های استان تهران انجام وظیفه می کنم.

سئوال ۲- لطفا درابتدا توضیحی درخصوص وضعیت حوزه دانش پژوهان وتشکل های آن استان بیان فرمایید.(تعداد جامعه اماری و …… )

شهرستان های ری – ورامین – پیشوا – دماوند – فیروزکوه – اسلامشهر- چهاردانگه – ملارد – شهرقدس – شهریار- بهارستان – رباط کریم – پردیس – پاکدشت  وقرچک تحت پوشش این اداره کل می باشد . درسال ۱۳۹۳ مسئولیت این حوزه دراستان به اینجانب محول گردید. درآن موقع حدود ۱۰۱ نخبه وسرآمد شناسایی گردیده بود و به دلایل مختلف، فعالیت در این بخش تقریباٌ راکد مانده بود. باتوجه به اهمیت به روز رسانی آمار و اطلاعات جامعه هدف ، اطلاعات را به روز نمودم . درسال ۱۳۹۴ آمار به حدود ۱۴۰ نفر و در سال ۱۳۹۵ به حدود ۲۹۰ نفر افزایش یافت درحال حاضر آخرین آمار اعضای دفتر دانش پژوهان این استان ۲۹۶ نفراست یعنی حدود ۷/۳ % کل آمارکشور. بیشترین فراوانی مربوط به فرزندان شهداء و جانبازان بالای ۲۵ درصد و فرزندان آنان می باشد. درحوزه تشکل ها نیز دو تشکل دارای مجوز رسمی که با اداره کل همکاری دارند عبارتند از: خانه نور ایرانیان بصیر شهرستان های استان تهران با ۲۲ عضو وتشکل موسسه پیام آوران ایثار با حدود ۵۰ عضو. البته حدود ۹ تشکل ایثارگری دیگر نیز بصورت غیر رسمی فعالیت دارند که به تدریج روند اخذ مجوز رسمی فعالت آنها از وزارت کشور درحال انجام است.

سئوال ۳- تاثیر حوزه دانش پژوهان وتشکل ها دراستان را چگونه ارزیابی می کنید .

این تاثیر درچارچوب اختیارات وشرح وظایف وساختارنیروی انسانی وبودجه ها واعتبارات تخصیصی ونحوه فعالیت مسئول دانش پژوهان قابل بررسی است . باتوجه به اهمیت پرداختن به نخبگان وسرآمدان وتلاش درجهت شناسایی ، حمایت وارتقای علمی ومعنوی وفرهنگی واجتماعی این قشرایثارگر وحرکت عمومی کشور به سمت علم وفن آوری ورشد وپیشرفت ، یقیناٌ وظیفه سنگینی بر دوش این قسمت قراردارد و ازاهمیت ویژه ای برخورداراست . درحوزه تشکل ها نیز مکانیزم وقابلیت های اجتماعی وفرهنگی وسیاسی تشکل ها قابل تامل است .

سئوال ۴- کارکنان حوزه دانش پژوهان وتشکل ها بایستی چه خصوصیاتی داشته باشند وچه آموزشهایی را ببینند.

به نظر می رسد هرعزیزی که دراین حوزه فعالیت می کند اولاٌ باید خودش به درجه ای از نخبگی،سرآمدی وفرهیختگی رسیده باشد و درک درست تری ازاین قشر و بتواند تعامل کامل وسازنده تری را داشته باشد . آشنایی وتسلط به علوم وفناوری ازآشنایی وکاربرد وسایل ارتباط جمعی مجازی ، واژگان واصطلاحات تخصصی ، سعه صدر- جامع نگری- منطقی بودن – دارای اخلاق کریمه انسانی واسلامی – بصیرت – روحیه ایثارگری – ادب ونزاکت – تفکر علمی ومستدل ازدیگرخصوصیات این کارکنان می تواند باشد . این کارکنان بهتراست آموزش های ارتباط روز- مقاله نویسی وجستجوی علمی دراینترنت – آشنایی با تفکر ومدیریت دانش واستراتژیک وبرنامه ریزی سیستمی وراهبردی را بدانند .

سئوال ۵- چه اقداماتی برای بخش نخبگان ، پیشتازان وسرآمدان انجام شده است ؟

دراستان اقدامات انجام شده در دوبخش زیربنایی وخدماتی قابل تقسیم بندی است: دربخش زیربنایی ، ابتدا با فردفرد نخبگان وسرآمدان وپیشتازان که درآمار استان لحاظ شده بودند (یعنی حدود ۱۰۰نفر) بصورت تلفنی ارتباط برقرارشد وآخرین اطلاعات ومشخصات آنان کنترل ، تصحیح وتکمیل گردید. درمرحله بعدی کلیه پرونده های فیزیکی آنان بصورت فایل های دیجیتال درآمده و درمرحله بعدی به شیوه های مختلف به شناسایی نخبگان اقدام گردیده که چاپ دفترچه وبروشور وکتابچه وتابلوهای نمایشگاهی برای نخبگان برتر دراین راستا موثر بوده است .

دربخش خدماتی نیز با توجه به بودجه های موجود ومشارکت های جلب شده ، مقالات علمی پژوهشی وکتب نخبگان وسرآمدان دریافت، بررسی ومبالغی بعنوان حمایت پرداخت گردیده و برگزاری اردوی چند روزه زیارتی وسیاحتی به مشهد مقدس نیز ازجمله این اقدامات بوده است .

سئوال۶- فعالیتها واقدامات انجام شده درحوزه دانش پژوهان وتشکل های استان درسال ۹۵ راتشریح کنید .

افزایش تعداد نخبگان شناسایی شده از ۱۳۹ نفر به ۲۹۰ نفر- تولید تابلوهای نمایشگاهی نخبگان – طراحی وچاپ بروشورتبلیغاتی حوزه دانش پژوهان – برگزاری جلسات متعدد با تشکل های ایثارگری – حمایت تشویقی از ۵ عنوان کتاب و۱۱ مقاله علمی وپژوهشی – دیدار با ۵ خانواده نخبه و….

سئوال ۷- فکرمی کنید حوزه دانش پژوهان وتشکل های شاهد استان چقدردرتحقق اهداف موفق بوده است ؟

خوب این موفقیت نسبی بوده است بصورت واقع بینانه دربخش تشکل ها جای کار بسیاراست. درحوزه دانش پژوهان نیز افزایش اعتبارات حمایتی وپرداخت وام های کم بهره وحمایت از طرح های تحقیقاتی و اختراعات مهم وقوی وبرگزاری همایش های علمی وتخصصی در رشته  های مختلف حائز اهمیت است .

سئوال ۸- چه نوع خدماتی به جامعه هدف ارائه می شود ومبنای این خدمات دهی چیست ؟

این خدمات بیشتر جنبه حمایتی دارد ومبنای آن نیز تشویق ایثارگران نخبه به تلاش وفعالیت بیشتر است. البته  این خدمات قابلیت بازنگری وگسترش دارد.

سئوال ۹- موفقیت های عمده بخش دانش پژوهان آن استان درسال ۹۵ چه بوده است ؟

  • افزایش آمارنخبگان وسرآمدان شناسایی شده – تولید آثار هنری نخبگان – حمایت ازدستاوردهای علمی وفرهنگی آنان

سئوال ۱۰- با عنایت به نامگذاری سال  ۹۶تحت عنوان ((اقتصاد مقاومتی تولید واشتغال ))چه برنامه ها و  راهکارهای اجرایی را مد نظر قرارداده اید ؟

 فعالیت درراستای تولید آثار فاخر هنری وادبی و برگزاری نمایشگاه های دستاوردهای علمی وفرهنگی وهنری.

سئوال ۱۱- رویکرد، برنامه ها واقدامات تحولی انجام شده سال ۹۶ درآن استان را بیان فرمایید.

  • دیدار نخبگان بصورت تخصصی – برگزاری دیدارهای تخصصی از منزل نخبگان- برگزاری اردوها ونشست های تخصصی درحوزه های مختلف علمی و..

سئوال ۱۲- برنامه نظارتی شما برای تحقق اهداف وسیاست های مرکز چه بوده است ؟

  • پیگیری درصد فعالیت های تشکل های ایثارگری

سئوال ۱۳- نقش نخبگان وتشکل ها را درتحقق شعارسال ۹۶چگونه ارزیابی می کنید ؟

نخبگان می توانند با تولید آثار ناب و برگزاری نمایشگاه ها و همایش های تخصصی دراین زمینه گام بردارنــد و تشکل ها نیز می توانند با رایزنی با مراکز تولیدی ضمن پیگیری مطالبات به حق ایثارگران و نخبگان براهمیت حضور وسهم آنان درتولید واشتغال تاکید نمایند .

Powered by keepvid themefull earn money