گیاهی ترین AnzanDigital فروشگاه

تاریخچه مرکز

 

تاریخچه

 

در دهه ۷۰ توجه به پیشتازان شاهد بویژه در حوزه ی آموزشی ،  فرهنگی و هنری  ، ورزشی ، قرآنی ، ادبی  و سایر توانمندیهایی که بالقوه در بین جامعه هدف وجود داشت معاونت فرهنگی بنیاد را بر آن داشت تا مرکزی را بعنوان مرکز پیشتازان شاهد تاسیس نماید و اهداف این مرکز ساماندهی مناسب استعداد های برتر و کمک در جهت ارتقاء و رشد و تعالی افراد تحت پوشش بود .

در دهه ۸۰ که به مرور ورود جامعه هدف به آموزشهای عالی و تکمیلی محرز گردید تغییراتی در مرکز دانش پژوهان حادث و به تبع آن رویکرد مدیران نیز متناسب با این تغییرات به سمت تحصیلات تکمیلی معطوف گردید و تخصیص منایع مالی و انسانی در راستای شناسایی ، هدایت و پرورش استعداد های برتر و درخشان از دانش آموزی به دانشجویی تعییر جهت داد و در اولین قدم، شالوده‌های نیروی انسانی متخصص و توسعه‌یافته را بنا نهاده و در راستای تمرکز و استقرار نخبگان، دانشمندان، اندیشمندان، فناوران و کارآفرینان ملی و بین‌المللی همت گماشته تا در گذر توسعه علمی و فناوری همه جانبه کشور نقش آفرین باشد و حاصل تلاش جمعی و منسجم و قاعده مند آن دوران این است که امروز میتوان  به جرات مدعی شد که آمار جامعه ایثارگری نسبت به نخبگان جامعه کل کشور بسی پررنگ تر و تاثیر گذارتر بوده است .

بدلیل اهمیت موضوع و نگرش ویژه به موضوع نخبگان و تشکلها، از سال ۱۳۹۳ ، مرکز دانش پژوهان از حوزه معاونت فرهنگی منتزع وبه عنوان یک مرکز مستقل زیر نظر ریاست عالی بنیاد اهداف و ماموریتهای خویش را  با نظر ریاست عالی بنیادتعقیب نموده و بنام مرکز دانش پژوهان و تشکلهای شاهد تغییر نام یافت و علاوه بر نخبگان، نظارت بر تاسیس تشکلها و راهبری فعالیت آنان را نیز بر عهده گرفت.

بر این اساس، ساختار سازمانی مصوب آن نیز هم در ستاد و هم در استانها با توجه به رویکرد  جدید، توسط ریاست عالی بنیاد بهمراه شرح وظایف ، طی نامه شماره ۲۹۳۴/۳/۴۰۰  تاریخ ۲۱/۱۱/۱۳۹۳ ابلاغ گردیده است و پست های سازمانی استانها نیز که تا پیش از این، دارای جایگاه اداری درمعاونت فرهنگی استانها بود از آن حوزه منفک و زیر نظر مدیرکل هر استان قرار گرفت .

بدین ترتیب با نگرشی جدیددر حوزه نخبگان ، شناسایی ، جذب ، هدایت و حمایت از استعدادهای برتر با استفاده از منابع تخصیصی بنیاد و سایر دستگاههای مرتبط از جمله بنیاد ملی نخبگان و مراکز دانشگاهی و پژوهشی و بهره مندی از این ظرفیتها در افزایش نقش آفرینی اقشار جامعه هدف در تولید علم و فناوری از یکسو و ایجاد بستر مناسب بمنظور نیل به گسترش آرمانهای بشر دوستانه از طریق ایجاد تشکلهای ایثارگری و ایجاد ارتباط سازنده بین آنها و سایر مراکز ، اهم رسالتهایی است که توجه دست اندرکاران به آن معطوف

گردیده است.

 

Powered by keepvid themefull earn money