گیاهی ترین AnzanDigital فروشگاه

ریاست مرکز

 

                                                         نننن      

                                                                        دکترعادل مهری
                                                  مدیر کل دانش پژوهان  وتشکل های شاهد  وایثارگر

 

 

 

سوابق علمی:
کارشناسی روان شناسی بالینی  دانشگاه علامه طباطبایی
کارشناسی ارشد روان شناسی بالینی دانشگاه علوم تحقیقات
دکتری  روان شناسی  دانشگاه تربیت مدرس


سوابق اجرایی
:
مدیر عامل موسسه ایثار تهران بزرگ
مدیر پژوهشی بسیج وزارت مسکن
معاون علمی _ پژوهشی بسیج  بنیاد شهید تهران بزرگ
رئیس اداره نخبگان  بنیاد شهید وامور ایثارگران  تهران بزرگ
معاون تعاون منطقه ۱۴ بنیاد شهید وامور ایثارگران
مشاور و روان درمانگر و ارزیاب  دانشگاه جامعه المصطفی العامیه
مشاورمدیر کل تهران بزرگ در امور فرزندان شاهد

عضو هیات موسس و شورای مرکزی  مجمع شاهد ایران اسلامی
مسئول سامان دهی مرکز خط زندگی بنیاد شهید وامور ایثارگران کشور
عضو ودرمانگر سازمان نظام روانشناسی و مشاوره

Powered by keepvid themefull earn money