گیاهی ترین AnzanDigital فروشگاه

شرح وظایف سازمانی

 

عنوان دستگاه :بنیاد شهید و امورایثارگران                                                          

       عنوان واحد سازمانی:مرکزدانش پژوهان و تشکل های شاهد و ایثارگر

 

 

۱- برنامه ریزی و اجرای سیاست ها، خط مشی ها و برنامه های مربوط به فعالیت نخبگان و تشکل های شاهد و ایثارگر

۲-برنامه ریزی وتلاش درجهت شناسایی،هدایت و توجه به توانمندی های افراد و گروه های نخبه در جامعه هدف و پیگیری لازم در راستای شکوفایی هرچه بیشتر استعدادهای آنان .

۳-برنامه ریزی و تلاش درحمایت از ابداعات، اختراعات و تولیدات علمی و پژوهشی جامعه هدف و حضور نخبگان جامعه هدف در عرصه های ملی و بین المللی در زمینه های علمی و پژوهشی همچون المپیادها، همایش ها ، مسابقات و …

۴-فراهم آوردن امکانات لازم برای افزایش انگیزه پژوهش و تحقیقات در فرزندان و همسران برتر شاهد و ایثارگر با هماهنگی و همکاری واحدهای ذیربط

۵-ایجاد انگیزه برای ارتقای مهارت های علمی و عملی فرزندان و همسران مستعد شاهد و جانبازان و آزادگان و خانواده آنان و تشویق و تجلیل از آنان با هماهنگی و همکاری واحدهای ذیربط

۶-برقراری ارتباط با مجامع فرهنگی ، دانشگاه ها و مراکز علمی و پژوهشی با هماهنگی واحدهای ذیربط

۷-برنامه ریزی در جهت حمایت های مادی و معنوی از تشکل های شاهد و ایثارگری که صرفاً با هماهنگی بنیاد تشکیل و نسبت به اخذ مجوزهای قانونی خود اقدام نموده اند .

۸-هماهنگی و همکاری لازم با سایر واحدهای ذیربط برای انجام بهینه امور

۹-بسترسازی برای هدایت ،هماهنگی و هم افزایی توانمندی های تشکل های شاهد و ایثارگر و تجلیل از آنان در چارچوب اهداف بنیاد.

۱۰-اعلام نظر و هماهنگی درخصوص شکل گیری تشکل ها با توجه به اهداف و سیاست های سازمانی و هماهنگی با دستگاه های ذیربط

۱۱-برنامه ریزی در جهت واگذاری وظایف تصدی گری و پرهیز از انجام فعالیت های اقتصادی.

۱۲-همکاری در تدوین پیش نویس آیین نامه ها، شیوه نامه ها و دستورالعمل ها و بخشنامه های مورد نیاز مرکز در چارچوب ضوابط و سیاست ها و اهداف بنیاد

۱۳-تنظیم و ارایه گزارش عملکرد به صورت دوره ای و عنداللزوم موردی به مقام مافوق

۱۴-انجام سایر امور محوله در چارچوب وظایف و ماموریت های واحد سازمانی متبوع از سوی مافوق.

Powered by keepvid themefull earn money