گیاهی ترین AnzanDigital فروشگاه

استان فارس

۱-ضمن معرفی خود ، مختصری از سوابق تحصیلی و شغلی و… بفرمائید.

نام : لطف اله یوسفی 2016-12-25 11-50-38_0049

سال ۷۰ در دانشگاه شیراز در رشته تاریخ فارغ التحصیل مقطع کارشناسی شده و سال ۸۱ در مقطع کارشناسی ارشد تاریخ فارغ التحصیل شده ام . از سال ۶۸ در بنیاد شهید در امور داشنجویی مشغول شده سال ۷۰ تا ۷۱ به دفتر سیاسی سپاه رفته و از ۷۲ مجدد در بنیاد جانبازان فارس ادامه خدمت داشته و در واحدهای آموزش کارکنان ، کارگزینی استان ، کارشناس اشتغال ، رئیس اداره فرهنگی استان ، معاون شیراز ، رئیس اداره پشتیبانی ، معاون تعاون و در نهایت از سال ۸۶ تاکنون به عنوان کارشناس مسئول نخبگان در فارس مشغول خدمت می باشم ، ضمنا از سال ۹۴ تاکنون بعنوان سرپرست مرکز علمی کاربردی امام خمینی (ره) بنیاد شهید فارس نیز در حال انجام وظیفه هستم .

۲-لطفا درابتدا توضیحی درخصوص وضعیت حوزه دانش پژوهان و تشکل های آن استان بیان فرمائید (تعداد جامعه آماری و …)

خوشبختانه مجموعه فرهیختگان شاهد روز به روز در حال افزایش بوده و شکل گیری این جمع در راستای ارائه الگوی عملی وارثان شهدا و ایثارگران به جامعه موفق به تجمیع و هماهنگ نمودن جمع قابل توجهی از این عزیزان گردیده است . استان فارس بعنوان یکی از استانهای مهم کشور تاکنون بیش از ۵۳۰ نفر را در این زمینه شناسایی و تایید عضویت و تحت پوشش قرار داده است .

 

 

۳-تاثیر حوزه دانش پژوهان و تشکل ها دراستان را چگونه ارزیابی می کنید.

از آنجائیکه رسالت اصلی بنیاد اشائه و حراست از فرهنگ عظیم ایثار می باشد و طبعا اثرگذاری آن بر جامعه و فرهنگ عمومی می بایست محسوس باشد ، شکل گیری این جمع قطعا بعه عنوان الگوهای برتر و موفق علمی از جامعه ایثارگری هم بر جامعه ایثارگری اثر مضاعف داشته و هم در معرفی و شناساندن رسالت جدید جامعه ایثارگری به جامعه می تواند اثرات فراوان بدنبال آورد که عملا در راستای اشائه و حراست فرهنگ ایثارگری می باشد .

۴-کارکنان حوزه دانش پژوهان و تشکل ها بایستی چه خصوصیاتی داشته باشند و چه آموزشهایی را ببینند.

با توجه به شرایط ویژه جمع نخبگان و جایگاه علمی ، اجتماعی و فرهنگی آنها حتما مسئول دفتر باید دارای تحصیلات تکمیلی ، مسلط به آداب و معاشرت رفتاری ویژه این گروه آگاه به سطوح تحصیلات تکمیلی کلیه رشته های تحصیلی ، آشنایی کامل به روحیات و شرایط ویژه ایثارگران ، شهدا ،آزادگان و جانبازان بوده و دارای شخصیتی باشد که روحیات و خصوصیات او واجد شرایط محیط دانشگاهی و علمی باشد .

۵-چه اقداماتی برای بخش نخبگان ، پیشتازان و سرآمدان انجام شده است؟

با توجه به بخشنامه موجود عمده اقدامات در راستای شناسایی ، هدایت و حمایت از این جمع بوده که با حضور شورای نخبگان تمام تصمیمات اتخاذ شده و بر این اساس علاوه بر تایید عضویت آنها هر گونه حمایت مادی نیز بر اساس مصوبات شورا عملی گردیده است که شامل حمایت از ارائه فعالیتهای عملی (تالیف کتاب ، مقاله ، ثبت اختراع ، … ) می باشد .

۶-فعالیتها و اقدامات انجام شده درحوزه دانش پژوهان و تشکل های استان در سال ۹۵ را تشریح کنید.

 

  • اردوی زیارتی و سیاحتی مشهد مقدس تعدادی از نخبگان در آبانماه ۹۵
  • دیدار از خانواده نخبگان با حضور جناب مدیر کل بنیاد شهید
  • برگزاری جلسات شورای نخبگان به صورت ماهانه
  • برگزاری شورای سیاست گذاری نخبگان با حضور مدیر کل ، شورا نخبگان ، و برخی از اعضای نخبگان
  • جلسه با استاندار با حضور جمعی از اعضای نخبگان در بهمن ماه ۹۵
  • تقدیر از مادرانی که دو نفر از اعضای خانواده آنها در دفتر نخبگان عضو بوده اند در مراسم ۲۲ اسفند ماه
  • پرداخت ها و حمایت های مالی از نخبگان

 

۷-فکر می کنید حوزه دانش پژوهان و تشکل های شاهد استان چقدر در تحقق اهداف موفق بوده است؟

با توجه به دستورالعمل مفید و هدفمند موجود متاسفانه به دلیل کاهش حمایتهای مادی خصوصا در سالهای اخیر در این حوزه فعالیتها کمتر شده که البته این دستورالعمل برای اعضا بسیار مفید و مطلوب بوده لکن بطور کلی شکل گیری این جمع اثرات روحی ، معنوی ، صنفی فراوان داشته و هویت موثر تری به این گروه در جهت فرهنگ ایثار و شهادت بخشیده است متاسفانه تحقق اهداف دستورالعمل می بایست با امکانات پیش بینی شده هماهنگ و همخوانی داشته باشد که کمتر لحاظ شده است اما شکل گیری سیستمی این جمع در ذات خود ، اثرگذار قطعی به دنبال داشته است .

۸-چه نوع خدماتی به جامعه هدف ارائه می شود و مبنای این خدمات دهی چیست ؟

خدمات قابل ارائه به این جمع شامل حمایتهای مادی و معنوی می باشد . در حوزه خدمات مادی امکانات موجود اگر کامل تامین گردد در جهت رشد و تعالی هدفمند این گروه می تواند بسیار اثر گذار باشد و طبعا برای اهداف تعریف شده می بایست انجام پذیرد که از حمایتهای رشد و تعالی این جمع گرفته تا تامین امکانات برای شرکت در همایش ها ، تالیف ،دوره های آموزشی ، کارگاهی ،  مطالعاتی را شامل می شود . در خصوص حمایتهای معنوی طبعا این جمع برای مدیرتهای علمی و کلان کشور در استان و مرکز مد نظر قرار گرفته و می بایست مطرح گردند بر اساس این سیاست تمهیدات اساسی می بایست توسط نظام اداری کشور در بنیاد جهت فراهم شدن این شرایط اگر موفق به ارائه شرایط این الگوهای عملی گردد ، موفق عملی گردیده است .

۹-موفقیت های عمده بخش دانش پژوهان آن استان درسال ۹۵ چه بوده است؟

به علت کمبود اعتبار اقدامات عملی کمتر محقق می گردد لکن شکل گیری شورای سیاستگذاری نخبگان استان ، دیدار با استاندار و تداوم مرتب جلسات شورا از کمترین اقدامات عملی و مداوم می باشد .

۱۰-با عنایت به نامگذاری سال ۹۶ تحت عنوان «اقتصاد مقاومتی تولید واشتغال » چه برنامه ها و راهکارهای اجرایی را مد نظر قرار داده اید؟

جهت کمک به اقتصاد مقاومتی بهرتین زمینه استفاده بنیاد از توان جمع دانش پژوهان را می توان نام برد . خصوصا که بر اساس نیازسنجی تدوین شده می توان مشکلات و مسائل عمده بنیاد و جامعه ایثارگری را شناسایی و از جمع نخبگان در راستای حل آن بهره برد . واقعیتی که متاسفانه در عمل مقفول مانده است که قطعا هم برای بنیاد و هم جامعه می تواند الگوی عملی مناسبی باشد .

۱۱- رویکرد، برنامه ها و اقدامات تحولی انجام شده سال ۹۶ در آن استان را بیان فرمائید.

هماهنگی با معاونتها در راستای نیازسنجی مشکلات مختلف معاونتها استفاده از ظرفیت نخبگان در این راستا و هماهنگ سازی بیشتر نخبگان در راستای کمک به حل مشکلات و ارتقاء مناسب جامعه ایثارگری و افزایش باور عمومی به تقویت مردمی فرهنگ ایثار و شهادت .

۱۲-برنامه نظارتی شما برای تحقق اهداف و سیاست های مرکز چه بوده است؟

بهترین نظارت بر تحقق اهداف مرکز حضور و همکاری مداوم اعضا نخبگان است . حضور مداوم و مشارکت آنها در تصمیم سازی بهترین ناظر بر عملکرد است از طرفی فعال سازی بیشتر فعالیتهای عملی اعضا در راستای نیازهای بنیاد علاوه بر افزایش ضریب عملکرد و توان ، می تواند موید نقش و جایگاه دفتر نخبگان باشد .

۱۳-نقش نخبگان و تشکل ها را در تحقق شعار سال ۹۶ چگونه ارزیابی می کنید؟

تکیه بر توان داخلی هدف اولیه این شعار می باشد و تکیه بر نخبگان طبعا عملی شدن این شعار است پس باید بر توان این جمع صحه گذاشته و از آنها استفاده نمود خصوصا که ذی حق ترین افراد این جامعه نیز می باشد

Powered by keepvid themefull earn money